Vereenvoudiging - Pijnstillers voor chronisch zieken - Tegemoetkoming

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Chronische zieken krijgen sinds 1 juli 2007 bepaalde pijnstillers, zoals Dafalgan of Perdolan, ten belope van 20 procent terugbetaald door de ziekteverzekering. Het remgeld dat ze hiervoor moeten betalen wordt ook opgenomen in de maximumfactuur.

Voorwaarden
Voor chronisch zieken die minstens drie maanden pijn lijden ten gevolge van één van volgende aandoeningen:

  • - kanker
  • - chronische artritis of artrosepijn
  • - neurogene pijn van centrale of perifere oorsprong (zoals MS)
  • - perifere vasculaire pijn of postchirurgische pijn
  • - fibromyalgie (weke delen reuma die chronische spier- en gewrichtspijnen veroorzaakt)

Aanvragen
Waar?: Bij het ziekenfonds
Hoe?: De patiënten moeten een machtiging van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds krijgen. Die is geldig voor een jaar en verlengbaar. De behandelende arts kan deze machtiging met een standaardformulier aanvragen.
De patiënt moet de machtiging bij de apotheker kunnen voorleggen, net als een doktersvoorschrift voor de pijnstillers.
Bedrag?

  • 20% van de kostprijs
  • het remgeld komt in aanmerking voor de maximumfactuur

Bron: http://www.rechtenverkenner.be

Laatste update: 23/12/2009.