Vereniging personen met een handicap

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Een chronische ziekte of langdurig letsel kan heel je leven overhoop gooien. Zeker wanneer je er op jongere leeftijd mee te maken krijgt.

Van de ene op de andere dag word je immers met vragen geconfronteerd waar je vroeger amper weet van had.

  • Word ik nog beter?
  • Kan ik ooit nog terug aan het werk?
  • Zal mijn gezin het financieel kunnen redden met mijn ziekte- of invaliditeitsuitkering?
  • Wat vang ik aan met de plots opgedoken zee van vrije tijd?

VFG: Vereniging voor personen met een handicap, heeft bijzondere aandacht voor de situatie van chronisch zieken en invaliden.
Via aangepaste ondersteuning, het aanreiken van contacten en een aangepast activiteitenaanbod.

VFG Nationaal, Sint Jansstraat 32-38
1000 Brussel
Tel. 02/515 02 61

info@vfg.bewww.vfg.be