Vlaams Patiëntenplatform: verplichte Covid-19-vaccinatie van zorgverleners

Geplaatst op: 
Vrijdag, 30 juli, 2021 - 15:08

Vlaams Patiëntenplatform vraagt verplichte COVID-19-vaccinatie van zorgverleners 


EEN VERPLICHTE COVID-19-VACCINATIE VAN ZORGVERLENERS IS EEN NOODZAAK OM DE ZORG VEILIG TE LATEN VERLOPEN. MOMENTEEL SCHOMMELT DE VACCINATIEGRAAD VAN GEZONDHEIDSZORGBEOEFENAARS STERK EN DAT KAN NIET.

Deze dringende vraag tot actie komt er na een uitgebreide bevraging bij onze leden. Uit de bevraging blijkt immers dat bijna 8 op de 10 personen met een chronische ziekte volmondig ja antwoorden op de vraag of een COVID-19-vaccinatie verplicht moet zijn voor alle zorgverleners. Op minder dan 1 week tijd hebben meer dan 350 leden onze bevraging ingevuld, dat geeft aan hoe belangrijk dit thema is voor onze doelgroep.

“Zo’n krachtig signaal mag niet verloren gaan. Verplichte vaccinatie is noodzakelijk om juist de meest kwetsbare patiënten of bewoners waar zorgverleners mee in aanraking komen te beschermen. Voor hen blijft COVID-19 immers levensbedreigend”, stelt Ilse Weeghmans, directeur van het Vlaams Patiëntenplatform. 

De bevraging kwam er naar aanleiding van het Franse en Griekse voorbeeld, waar een COVID-19-vaccinatie reeds verplicht is voor alle zorgverleners. Ook in België klinkt een steeds luidere vraag naar verplichting. Veiligheid komt zo op de eerste plaats. Daarnaast zou het in België niet de eerste keer zijn dat een vaccinatie verplicht wordt gemaakt voor bepaalde beroepscategorieën. Kijk maar naar de verplichte hepatitis B vaccinatie die al verschillende jaren is ingebed in de arbeidswetgeving.

 

PERSBERICHT - 27/07/2021