"Voorzie in voldoende budget voor gehandicaptenzorg"

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

ZorgGebruikers.be, een sociaal netwerk voor gebruikers van collectieve zorg, vraagt duidelijkheid over het budget dat zal worden vrijgemaakt nu het Vlaams Parlement het decreet Persoonsvolgende Financiering heeft goedgekeurd. De enige manier om de wachtlijsten in de gehandicaptenzorg weg te werken, is voorzien in voldoende budget.

Het decreet Persoonsvolgende Financiering moet leiden tot een systeemverandering in de ondersteuning van personen met een handicap. Vertrekpunt is niet langer het aanbod aan zorg, maar de vraag naar zorg van de persoon met een handicap.

ZorgGebruikers.be dankt de regering en het parlement voor de goedkeuring van het decreet. Door de financiering via de zorggebruiker te laten verlopen, krijgt die zorggebruiker nu de mogelijkheid om zelf keuzes te maken. Wel wil de organisatie duidelijkheid over het budget. De enige manier om de wachtlijsten in de gehandicaptenzorg weg te werken is voorzien in voldoende budget.

ZorgGebruikers.be verwacht overigens niet dat het nieuwe plan onmiddellijk de wachtlijsten zal wegwerken. Pas wanneer er zorgzekerheid is, zullen de wachtlijsten verdwijnen, argumenteert de organisatie.

Bron: Herman De Bruyker - http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.1948534