Vrijstelling of compensatie saneringsbijdrage in Vlaanderen

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Als je in het Vlaamse Gewest woont en recht hebt op een tegemoetkoming aan personen met een handicap (sinds 1 januari 2015 of vroeger), kom je dit jaar in aanmerking voor een vrijstelling of compensatie van de saneringsbijdrage.

De DG Personen met een handicap brengt zelf de watermaatschappijen en de Vlaamse Milieumaatschappij op de hoogte dat je hier recht op hebt, en dit via een elektronische gegevensuitwisseling.
Voor 5.512 mensen is deze gegevensuitwisseling niet gelukt. Zij zullen van ons een brief krijgen die ze aan hun watermaatschappij moeten bezorgen. Deze brief vervangt het attest dat we de vorige jaren stuurden.

Bron: Handi Flash - 22/06/15

Geplaatst: 2015/07/03