Wat mag je verwachten?

Geplaatst op: 
Vrijdag, 20 mei, 2016 - 19:42

Wat mag je van je behandeling verwachten?Bij de diagnose van artritis zal jouw arts jou waarschijnlijk één of meer medicijnen voorschrijven, samen met een andere passende behandeling. Bekommerd om jouw artritis-symptomen onder controle te krijgen en in het bijzonder de pijn te verlichten, zal een behandelplan voor jou bemoedigend werken.
Zich aangemoedigd voelen en een positieve houding is heel belangrijk in de omgang met artritis – zo ook realistische verwachtingen erop nahouden.
Hier zijn een aantal dingen die je kan verwachten van een artritisbehandeling.

Veranderingen en aanpassingen zijn nodig om de meest efficiënte behandeling te vinden

Er is geen remedie tegen artritis
Momenteel is er geen remedie tegen artritis. De behandeling is gericht op het onder controle houden van de symptomen en de progressie van de ziekte te vertragen. Met andere woorden, medicatie en andere artritisbehandelingen kunnen analgetische (pijnstillende) effecten, of anti-inflammatoire effecten hebben, of het ziekteverloop beïnvloeden. Het beoogde doel is om zich beter te voelen, het behoud van een goede levenskwaliteit en de gewrichtsschade vertragen. Mensen met bepaalde vormen van artritis, zoals reumatoïde artritis, kunnen met hun behandeling in remissie gaan. Maar remissie is geen genezing. Artritis is een chronische ziekte. Het gaat niet met een behandeling weg.

Sommige behandelingen hebben tijd nodig
Terwijl sommige medicijnen snelwerkend zijn (bv. pijnstillers), hebben andere geneesmiddelen tijd nodig. Langzaam werkende medicatie (bv. methotrexaat of TNF-blokkers) kunnen weken, zelfs maanden nodig hebben om effectief te zijn.
Het kan verontrustend zijn te moeten vaststellen dat de eigenlijke werking langer op zich laat wachten dan verhoopt.
Het beste is om je verwachtingen met jouw arts te bespreken op het ogenblik dat hij een medicijn voorschrijft. Vraag gewoon aan jouw arts, hoe lang het zal duren alvorens je resultaat zult ondervinden.
Ook kan je best vragen, hoe lang jij het geneesmiddel moet blijven innemen, wanneer je geen verbetering voelt.
Het is belangrijk de medicatie een redelijke tijd te geven om in te werken. Je zal waarschijnlijk gemakkelijker bereid zijn om dit te doen, als je goed weet, wat je mag verwachten.

Je medicatie zal waarschijnlijk veranderen
Leven met artritis zou makkelijker zijn, als jouw arts jou vanaf het begin het meest effectieve medicijn zou kunnen voorschrijven. Typisch bij artritispatiënten, moeten zij vaak doorheen een proefperiode van verschillende artritismedicijnen, vooraleer de beste combinatie wordt gevonden om hun ziekte onder controle te houden. Jouw arts zal jou initieel een zorgplan aanbevelen, maar je moet ermee rekening houden dat sommige geneesmiddelen kunnen gestopt worden, of andere worden toegevoegd dan oorspronkelijk gedacht.

De reactie op een behandeling is voor iedereen verschillend
Het is niet ongewoon dat een patiënt met artritis aan zijn arts een voorschrift voor een specifiek medicijn vraagt. Meestal gaat het over een geneesmiddel dat op de markt of door reclame is gekend, ofwel omdat het bij een familielid of vriend een goede werking geeft. Alhoewel alles wat binnen het redelijke blijft, het proberen waard is, moeten artritispatiënten zich ervan bewust zijn, dat de reactie op een medicatie sterk persoonlijk is.
Wat werkt voor de ene persoon, kan niet werken voor een andere.
Het is ook mogelijk dat een geneesmiddel of een behandeling die voor jou in het verleden een positief effect had, na een tijdje stopt met werken, waardoor de omschakeling naar een ander medicijn noodzakelijk wordt. Laat je niet ontmoedigen maar blijf zoeken naar wat er voor jou wel werkt!

Effectiviteit van de behandeling evalueren
Er zijn verschillende manieren om vast te stellen, of een bepaalde medicatie of behandeling goed werkt. De meest voor de hand liggende factor is hoe jij je voelt. Heeft de behandeling jouw pijn verlicht en andere artritissymptomen verminderd? Is jouw nachtrust goed en ben je in staat om jouw dagelijkse activiteiten gewoon te doen? Of voel jij je net slechter sedert de start van de behandeling?
De arts kan je vragen om jouw pijn te bepalen met behulp van een pijnschaal, of het bijhouden van je klachten in een dagboek. Er zijn ook bloedtesten (bezinkingssnelheid en CRP) die het verhogen of verlagen van het ontstekingsniveau kunnen bepalen.

Nevenwerkingen zijn mogelijk
Terwijl het doel van de behandeling erin ligt om je ziektebeeld te verbeteren, is het mogelijk dat ongewenste bijwerkingen of tegengestelde reacties optreden. De bijwerkingen kunnen variëren van licht tot zwaar. Lees aandachtig de bijsluiter bij de start van een nieuw medicijn, om met de mogelijke bijwerkingen vertrouwd te raken. Het is belangrijk dat je goed weet dat bijwerkingen altijd mogelijk zijn bij een medicijn of behandeling. Wanneer er zich ongebruikelijke bijwerkingen ontwikkelen, neem direct contact op met jouw arts. Wanneer er een ernstige tegengestelde reactie optreedt, vraag dan onmiddellijk om medische bijstand.

Onderzoek en ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen
Onderzoekers ontwikkelen voortdurend nieuwe en betere behandelingen voor artritis. Informeer jezelf over de medicijnen die in de pijplijn zitten. Je kan potentiële nieuwe behandelingen met je arts bespreken en samen besluiten, of een nieuwe behandeling een geschikte optie voor jou zal zijn, of dat het beter is voor jou, om met je huidige behandeling op dezelfde koers te blijven.
De behandeling van artritis is in 1998 dramatisch veranderd. In dat jaar werd het eerste biologische geneesmiddel goedgekeurd voor de behandeling van reumatoïde artritis. Sindsdien volgden er andere goedkeuringen tegen jicht (Krystexxa), psoriatische artritis, osteoartritis (Cymbalta) en nog andere artritisvormen.

Wanneer je met je behandeling stabiliteit hebt behaald (d.w.z. stabiele pijngrens, minder actieve synovitis), dan heb je jouw doel bereikt. De meeste artritispatiënten moeten zich aan een zekere mate van verandering verwachten tijdens hun behandeling, om alles eraan te doen om controle over de artritis te krijgen.
Het is een proces om uit te zoeken wat het beste voor jou werkt - en hopen dat het zo verder blijft.
Hou alle opties voor de behandeling van artritis open!

Voor vragen over dit artikel kan je mailen naar info@raliga.be

Bron: Tekst (vrije vertaling) WebMD, Arthritis Treatment - What You Should Expect