Wat verandert er op 1 januari? Een overzicht.

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Geen nieuwe SIS-kaarten meer

Vanaf 1 januari worden geen nieuwe SIS-kaarten meer uitgereikt. Zorgverstrekkers zullen vanaf dan, geleidelijk aan, via de elektronische identiteitskaart van de patiënt toegang hebben tot zijn of haar relevante gegevens. Wie geen eID heeft, zal gebruik kunnen maken van de ISI+kaart.

De evolutie is een nieuwe, centrale stap in de verdere informatisering van de gezondheidszorg. Enkel vooraf geïdentificeerde zorgverleners zullen toegang hebben tot de databanken.

Tijdens een overgangsperiode zal zowel de SIS-kaart als de eID kunnen worden gebruikt, al gebruiken de ziekenhuizen momenteel het systeem al en is bijna 90 procent van de apothekers er nu al klaar voor. Uit voorzorg wordt wel aangeraden de SIS-kaart tot eind 2015 bij te houden.

****

Toegang tot verhoogde tegemoetkoming vereenvoudigd

De toegang tot de verhoogde tegemoetkoming wordt eenvoudiger op 1 januari. Die verhoogde tegemoetkoming biedt rechthebbenden een korting van ongeveer 50 procent, voor de kosten van zowel geneesmiddelen, consultaties als ziekenhuiskosten.

Vanaf 1 januari gebeurt de toegang tot de verhoogde tegemoetkoming automatisch, op basis van een voordeel of een situatie of na een door het ziekenfonds uitgevoerd inkomensonderzoek. Het eerste geval geldt, zonder inkomensvoorwaarden, voor personen die een leefloon trekken, een door het OCMW toegekende sociale bijstand ontvangen, rechthebbenden van de inkomensgarantie voor ouderen, mensen met een handicap of gezinnen die van een verhoogde gezinsbijslag genieten.

In het tweede geval gaat het ziekenfonds na of het jaarlijks bruto-inkomen op 1 september 2013 niet hoger ligt dan 16.964,47 euro, vermeerderd met een extra bedrag van 3.140,77 euro per persoon ten laste. Vanaf 1 januari 2015 stellen de ziekenfondsen de verhoogde tegemoetkoming proactief voor. Naar schatting zijn er nog een half miljoen mensen die dit voordeel niet hebben.

Eind 2012 genoten 1,8 miljoen mensen van dit systeem van verhoogde tegemoetkoming.

****

Zorgkundigen kunnen taken thuisverpleging overnemen

Structurele thuisverplegingsequipes kunnen vanaf 1 januari zorgkundigen in hun werking integreren en bepaalde zorgen aan hen delegeren. Op die manier kan 'de nodige verzorging gespreid worden over meer zorgverleners, zodat meer tijd en aandacht geschonken kan worden aan de individuele patiënt bij de verzorging.

****

Prijs van generieke geneesmiddelen daalt met 2,5 procent

De prijs van generieke geneesmiddelen daalt met 2,5 procent op 1 januari 2014. Generieke geneesmiddelen bevatten dezelfde werkzame stof als de oorspronkelijke 'merkgeneesmiddelen', en zijn goedkoper.

Het marktaandeel van de generieke geneesmiddelen op de particuliere markt bedraagt volgens FeBelGen, de koepelorganisatie van de Belgische generieke en biosimilar geneesmiddelenindustrie, ongeveer 15 procent.

Bron: http://www.standaard.be/

Geplaatst:2013-12-28