Welke mogelijkheden biedt BelRAI voor personen met een handicap?

Geplaatst op: 
Maandag, 30 mei, 2022 - 21:36

 

Welke mogelijkheden biedt BelRAI voor personen met een handicap?

Welke mogelijkheden biedt BelRAI in de zorg en ondersteuning van volwassenen met een handicap? Op vraag van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) onderzoekt het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin dit. BelRAI is een wetenschappelijk onderbouwd instrument om de zorgnoden van kwetsbare personen of personen in een complexe zorgsituatie in kaart te brengen..
Daarom bevragen zij de verschillende partijen die met BelRAI in aanraking komen. Denk daarbij aan: personen met een handicap, zorgaanbieders en inschalers (personen (zorgverleners, diensten maatschappelijk werk, ...) die de zorgzwaarte van een persoon met handicap bepalen aan de hand van een inschalingsinstrument).
 
Ook wij namen deel aan een focusgroep met vertegenwoordigers van personen met een handicap en hun familie. We gaven onze visie op mogelijke voor- en nadelen van BelRAI voor volwassenen met een handicap, de haalbaarheid, aandachtspunten en bezorgdheden. Deze informatie wordt meegenomen in het onderzoeksrapport dat het Steunpunt tegen de zomervakantie aan minister Crevits bezorgt.

Bron: Vlaams Patiëntenplatform.