VAPH - Refertelijst gewijzigd vanaf 1 januari 2008

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

De refertelijst voor individuele materiële bijstand (IMB) is een lijst waarop alle hulpmiddelen vermeld staan waarvoor je een tussenkomst kan krijgen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (vroeger Vlaams Fonds). Je moet wel erkend zijn door het Vlaams Agentschap als persoon met een handicap.


De refertelijst wordt regelmatig aangepast indien nodig. Die aanpassingen kunnen gaan over het verhogen of verlagen van een refertebedrag, het schrappen van een hulpmiddel of het toevoegen van een nieuw hulpmiddel.
In augustus 2006 werden vooral aanpassingen gedaan voor personen met een motorische handicap. In 2007 zijn het vooral de lijsten met hulpmiddelen voor doven, slechthorenden, blinden en slechtzienden die werden aangepast.
De voorstellen van aanpassingen worden steeds verder besproken in de Ad Hoc Commissie Individuele Bijstand en Sociale Integratie.
 
Naar goede gewoonte zijn er ook dit jaar een aantal aanpassingen gebeurd aan de refertelijst voor hulpmiddelen. De aanpassingen gelden voor aanvragen vanaf 1 januari 2008. We zetten de belangrijkste op een rijtje.
Maxima afgeschaft. De maximumbedragen per hulpmiddelendomein zijn een erfenis van het systeem met bijstandskorven met een termijn van vier jaar. Het behouden van de maxima zou een vlotte dienstverlening in de toekomst in de weg staan. Daarom werden ze uit de refertelijst geschrapt.
Computers. De tegemoetkomingen voor een aangepaste bediening van de computer zijn een stuk gedetailleerder uitgewerkt. Er zijn nu diverse refertebedragen, van eenvoudige aanpassingen tot toetsenbordalternatieven en muisalternatieven.
Aanpassingen en toebehoren aan bed. Meer personen met een handicap komen in aanmerking voor aanpassingen en toebehoren aan een bed zoals verhoging van bed en elektrisch regelbare gedeeltes van het bed. De tegemoetkoming voor verzorgings- en verhoogde bedden geldt vanaf nu niet alleen voor een volledige beperking aan de onderste ledematen. Ook personen die nog over een zekere functionaliteit van de onderste ledematen beschikken, komen nu in aanmerking. Het referentiebedrag voor de verhoging van het bed is 207,22 euro. Voor de elektrisch regelbare gedeeltes: 129,51 euro.
Vastopgesteld optrektoestel op voet of met muurbevestiging. Tot nu toe kwamen alleen personen die geen enkele functionaliteit in de onderste ledematen bezaten, in aanmerking voor een dergelijke tussenkomst. Nu kunnen ook personen die nog over een zekere functionaliteit van de onderste ledematen beschikken, een beroep doen op dit hulpmiddel. Het refertebedrag komt op 243,49 euro.
Andere. Het refertebedrag voor een geleidehond voor blinden werd opgetrokken tot 12.233,89 euro. Er kan nu ook een extra taal (bijvoorbeeld Frans) worden terugbetaald bij communicatietoestellen met synthetische stem. En in de keuken valt de categorie Ombouw kookvuuroven weg. Wie dat wil, kan ze wel nog aanvragen via de referteklasse Andere gadgets bij aanpassing woning, waarvan het bedrag werd opgetrokken tot 156,47 euro.

Bewerking: Mia, april 2008