Sector werk van het VAPH overgeheveld naar de VDAB

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Sinds 1 oktober 2008 is de sector 'werk' van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) volledig overgeheveld naar de VDAB.

Dit betekent dat alle aanvragen met betrekking tot ondersteuningsmaatregelen bij tewerkstelling nu bij de VDAB ingediend moeten worden.
De VDAB bekijkt of de persoon met een arbeidshandicap recht heeft op een of meer ondersteuningsmaatregelen. Deze kunnen tijdelijk of definitief toegekend worden.

Ondersteuningsmaatregelen
Er bestaan verschillende ondersteuningsmaatregelen die door de werknemer en/of werkgever aangevraagd kunnen worden voor een persoon met een arbeidshandicap.

Zo is er een tegemoetkoming mogelijk voor de aanpassing van de arbeidspost, -gereedschap en -kleding met als doel het werk beter te kunnen uitvoeren. Enkel werknemers komen in aanmerking voor deze maatregel.

Daarnaast is er een tegemoetkoming mogelijk in de verplaatsingskosten van en naar het werk of opleiding. Deze tegemoetkoming kan aangevraagd worden door zowel werknemers als werkzoekenden.

Voor doven en slechthorenden is er de mogelijkheid om een beroep te doen op een tolk.

Als laatste is er de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP). Dit is een premie die een werkgever kan krijgen voor de tewerkstelling van een persoon met een arbeidshandicap. Deze kan tot 60 % van de loonkost bedragen.

Aanvraag
Werkzoekenden gaan het best naar een werkwinkel van de VDAB om zich in te laten schrijven. Zodra men ingeschreven is, kan men via een on-line dossier aangeven of er een vermoeden is van een arbeidshandicap. De trajectbegeleider zal de betrokkene dan verder helpen met de aanvraag.
Werknemers kunnen zelf de formulieren downloaden van de website en deze verzenden naar de Dienst Arbeidshandicap.
Belangrijk is om bij de aanvraag zoveel mogelijk bewijsmateriaal toe te voegen dat de ernst van de arbeidshandicap duidelijk weergeeft.

www.vdab.be/arbeidshandicap

VDAB-servicelijn 0800 30 700