Vlaams Agentschap voor personen met een handicap (VAPH) - VERNIEUWD!

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Nieuwe benaming en regeling van kracht sinds 1 april 2006.

Met een handicap hebt u vaak meer kosten dan anderen om te wonen, te werken, u te verplaatsen, enz. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) wil u helpen deze extrakosten te dragen.

Uiteraard kan niet eender wie eender welke tussenkomst aanvragen. Er zijn een aantal voorwaarden.

Het VAPH wil ervoor zorgen dat iedereen net die bijstand krijgt die hij of zij echt nodig heeft. Opdat het VAPH zou weten welke noden u precies hebt, is er een inschrijvingsprocedure uitgewerkt.

Bij de inschrijving kijkt het VAPH niet enkel naar puur medische zaken. Het gaat ook na welke gevolgen uw handicap heeft voor uw sociaal leven: wonen, werken, enz. Daarom hanteert het VAPH een multidisciplinaire aanpak. Dat wil zeggen dat het advies van bijvoorbeeld de psycholoog of de orthopedagoog even belangrijk is als het advies van de arts.

Uiteindelijk resulteert de inschrijvingsprocedure in een antwoord op twee vragen:

 • Komt u in aanmerking voor bijstand door het VAPH?
 • Kan u voor de door u gevraagde bijstand een beroep doen op het VAPH?

 

Doelstellingen van het VAPH

 • Zorgen voor ondersteuningsmaatregelen voor de noden van personen met een handicap op het vlak van wonen en opvang.
   
 • Een handje helpen bij onderwijs, een opleiding of een job die bij u passen.
   
 • Hulp bij uw mobiliteit. U zelfstandig verplaatsen is een voorwaarde voor uw sociale integratie. U gaat bijvoorbeeld naar school, u volgt een opleiding, u gaat werken, u wil op en af naar een voorziening of u moet boodschappen doen.
   
 • Hebt u in uw leefsituatie een aantal hulpmiddelen nodig, zoals bijvoorbeeld een brailleleesregel, een eetapparaat of een boodschappenwagen? Hebt u nood aan aangepast meubilair of een aangepaste wagen? Hebt u nood aan de bijstand van een tolk voor doven en slechthorenden? U kan bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) terecht voor financiële tegemoetkomingen voor dergelijke hulpmiddelen, aanpassingen of bijstand.
   
 • Een belangrijk principe voor de tegemoetkomingen is dat van de meerkost. Het VAPH komt immers enkel tussen in de bijkomende uitgaven ten aanzien van de kosten die een persoon zonder handicap in gelijkaardige omstandigheden heeft.
   
 • Het Persoonlijke-AssistentieBudget (PAB) kan een oplossing bieden. Het is een stap naar een zelfstandiger leven, naar meer sociale integratie. Door middel van het PAB kan u immers niet alleen hulp krijgen om u aan te kleden, te koken, te eten of op te ruimen, maar ook voor uw boodschappen, uw verplaatsingen of zelfs uw uitstappen. Ook (ortho)(ped)agogische begeleiding en ondersteuning behoren tot de mogelijkheden.

De informatie over het VAPH (Wie kan zich tot het VAPH wenden? - Hoe inschrijven? - Wat kan aangevraagd worden? - Hoe wordt een aanvraag behandeld? - enz...) is zeer uitgebreid. U kan deze vinden op de website van het VAPH. Klik hiervoor op volgende link: www.vaph.be . Wie informatie nodig heeft kan HIER de verschillende brochures downloaden en vindt hierin nuttige adressen.

Bij de sociale dienst van uw mutualiteit kan u eveneens de nodige informatie bekomen. Zij dienen u te helpen met de aanvraagprocedure en de volledige verdere afhandeling van uw dossier.

Een grootschalige Infocampagne 'Wegwijs in het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap' wordt georganiseerd door VFG, (Vereniging voor Personen met een Handicap: www.vfg.be ). Deze campagne loopt van 15 oktober 2008 op meer dan 20 locaties. Zie bijlage.

Mia, 20 september 2008

BijlageGrootte
PDF-pictogram InfoCampagne_VAPH.pdf15.04 KB