VRAGENLIJST MOBILITEITSBEPERKINGEN - DOE ER AAN MEE VOOR 20 juli 2012 !!

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

We vragen om deze vragenlijst in te vullen voor maandag 30 juli 2012

Zich vlot kunnen verplaatsen is een basisvoorwaarde om volwaardig te kunnen deelnemen aan onze maatschappij. Als persoon met een beperking of een oudere persoon weet u dat dit niet altijd even eenvoudig is.

In opdracht van de Vlaamse overheid wordt daarom een onderzoek uitgevoerd in samenwerking met IMOB (UHasselt), Enter (het Vlaamse Expertisecentrum Toegankelijkheid) en Ernst & Young, dat moet leiden tot een betere organisatie van toegankelijk en aangepast vervoer in Vlaanderen. Voor meer informatie hierover kunt u terecht via http://www.entervzw.be/index.php?id=202.

In dit onderzoek willen we onder andere te weten komen welke problemen personen met een beperking ervaren, welke vervoerswijzen (al dan niet) gebruikt worden, en welke wensen en noden u mogelijk heeft op vlak van vervoer. We danken u alvast van harte om u op te geven als kandidaat voor het invulllen van de vragenlijst van dit mobiliteitsonderzoek. De vragenlijst kan u terugvinden door HIER te klikken, en het invullen neemt ongeveer 30 minuten tijd in beslag. U vindt in bijlage een kort overzicht van de onderwerpen die behandeld worden in de vragenlijst.

We vragen om deze vragenlijst voor 20 juli 2012 in te vullen. Voor meer informatie of indien u vragen heeft, kan u mij contacteren via an.neven@uhasselt.be. (Indien u vragen heeft tussen 5 tem 12 juli, kunt u terecht bij kris.braekers@uhasselt.be)

Alvast hartelijk bedankt voor de medewerking!

Vriendelijke groeten,
An Neven

An Neven
Doctoraatsstudente Verkeerskunde
- Ph.D. student Transportation Sciences
an.neven@uhasselt.be

Universiteit Hasselt - Hasselt University
Instituut voor Mobiliteit (IMOB) - Transportation Research Institute
Wetenschapspark 5/6 3590 Diepenbeek, Belgium
Url: www.imob.uhasselt.be

Lees ook dit artikel .