Regering voert strijd tegen vervalste geneesmiddelen op

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

De federale regering voert de strijd op tegen de handel in vervalste geneesmiddelen. Er komt een strengere controle in de hele productie- en distributieketen en een strenger toezicht op de geneesmiddelenverkoop via internet. Dat staat in een wetsontwerp waarvoor de ministerraad vandaag het licht op groen zette en dat een Europese richtlijn naar onze wetgeving vertaalt.

De laatste jaren duiken steeds vaker vervalste geneesmiddelen op in de legale productie- en distributieketen. Dat is niet alleen een probleem voor de volksgezondheid, maar heeft ook een economische impact. De Europese Commissie schat de kosten van de fraude op 9,5 miljard. Dat bedrag zou tegen 2020 kunnen oplopen tot liefst 116 miljard euro. Daarom werd de regelgeving op Europees vlak verstrengd.

De wettekst van minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx voert een verplichte registratie in van alle operatoren in de productie en distributie en van het lotnummer van de geneesmiddelen over de ganse distributieketen. Ook komt er strenger toezicht op de kwaliteit van de producenten van de actieve bestanddelen die in derde landen van de Europese Unie gevestigd zijn.

Elk vermoeden van vervalsing aanmelden
Elke operator zal zich ervan moeten vergewissen dat zijn commerciële gesprekspartner geregistreerd is en/of over de nodige vergunning beschikt. Daarnaast moeten alle actoren elk vermoeden van vervalsing van geneesmiddelen bij de bevoegde instanties moeten aanmelden. De controles in de transitzones worden eveneens opgevoerd.

Om strenger toe te zien op de geneesmiddelenverkoop via internet, zullen websites die in ons land medicijnen mogen verkopen, een EU-logo moeten hebben om de wettelijke websites gemakkelijker te herkennen, alsook een link naar de website van het Federaal Agentschap voor de Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Voor alle duidelijkheid: geneesmiddelen op voorschrift mogen in België niet via het internet worden verkocht.

Op termijn moeten alle geneesmiddelen op voorschrift of in vrije verkoop een veiligheidskenmerk hebben indien ze een risico op vervalsing lopen. Ook zullen ze een 'anti-tampering device' moeten hebben om te voorkomen dat met de verpakking wordt geknoeid. Daarvoor is het nog wachten op de Europese Commissie, die de veiligheidskenmerken nog moet omschrijven

Bron: http://www.demorgen.be/dm/nl/5036/Wetstraat/article/detail/1601397/2013/03/22/Regering-voert-strijd-tegen-vervalste-geneesmiddelen-op.dhtml

Geplaatst: 2013-03-25