Ziekenhuizen en reumatische aandoeningen

Eén locatie voor spoed en huisartspermanentie

In België heeft elk ziekenhuis een spoedafdeling ter beschikking, soms zelfs meer dan één maar dan op verschillende locaties.
In vergelijking met andere landen is dit uitzonderlijk veel.
Een groot deel van de patiënten die zich tot de spoed wenden, kunnen net zo goed door de huisarts worden geholpen.
Ondanks er de laatste jaren 70 huisartswachtposten in het leven werden geroepen, daalde hierdoor het aantal spoedcontacten niet.
Daarom beveelt het KCE aan om op de ziekenhuissite ook 24/7 huisartspermanentie naast de spoeddiensten onder te brengen.
Samen vormen zij een "centrum voor ongeplande zorg" via één centrale toegangspoort, waar een klinisch geschoold triage-team de patiënt naargelang zijn medische situatie naar de huisartspermanentie of spoed doorstuurt.

 

8 jaren 1 maand geleden

Groot kwaliteitsverschil heupprothesen

Uit de geanalyseerde gegevens van CM-leden met totale heupprothesen in de periode 1990-2013 blijkt er een groot kwaliteitsverschil tussen de ziekenhuizen te bestaan. Een heupprothese plaatsen gebeurt vaak. Het is nog steeds een ingrijpende operatie, maar wordt zo goed als in alle ziekenhuizen uitgevoerd. Men moet er wel rekening mee houden dat het bij de interpretatie van de cijfers om een momentopname gaat en een slecht scorend ziekenhuis intussen reeds verbeteringen heeft doorgevoerd. Die slechte(re) score kan bovendien bepaald zijn doordat er meer moeilijke gevallen of ziekere en/of oudere patiënten werden behandeld.

 

8 jaren 2 maanden geleden