Medische artikels over reumatoïde artritis

Niet ziekte, maar immuunsysteem maakt depressief

Mensen met aandoeningen waarbij het immuunsysteem voortdurend actief is, zoals reuma, multiple sclerose en de ziekte van Crohn, lopen een groter risico om depressief te worden. Onderzoek aan de Universiteit Utrecht toont aan dat die depressiviteit rechtstreeks te herleiden is tot het overactieve immuunsysteem.

Het immuunsysteem beschermt ons lichaam tegen ziekteverwekkers zoals virussen, bacteriën en parasieten. De eerste stap hierin is dat zogenaamde cytokinen worden afgegeven, stofjes die de immuuncellen het signaal geven om in actie te komen.

Revolutionaire HandScan zorgt voor betere RA-zorg

Een revolutionaire HandScan brengt met behulp van licht ontstekingen bij reumatoïde artritis (RA) sneller in kaart. Hierdoor kunnen mensen met RA in de toekomst meer op maat behandeld worden. Onder leiding van prof. dr. Floris Lafeber van UMC Utrecht wordt de HandScan nu voor het eerst ingezet bij zo'n 50 patiënten.

Operaties bij reumatische ziektes (reumachirurgie)

Hebt u reumatoïde artritis? Dan kan een operatie uw klachten verminderen. U hebt daarna minder last van pijn en functievermindering.

Hogere sterfte bij postmenopauzale vrouwen met RA en anti-CCP antistoffen

Nieuw onderzoek toont aan dat de sterftecijfers twee keer hoger zijn bij postmenopauzale vrouwen met reumatoïde artritis (RA) en anti-Cyclisch geCitrullineerde Proteïnen (anti-CCP) antilichamen. Bevindingen gepubliceerd in het American College of Rheumatology (ACR) tijdschrift Arthritis & Rheumatism, binnenkort heet dit Arthritis & Rheumatology, geven aan dat deze hogere sterftecijfers bleven na correctie voor leeftijd, positieve reumafactor, positieve antinucleaire antilichamen (ANA) en gebruik van disease modifying anti-reumatische medicijnen (DMARD’s).

Reumatoïde artritis medicijn RoACTEMRA van ROCHE krijgt positief advies van CHMP

Roche kreeg een positief advies van de commissie van het Europees Geneesmiddelenbureau voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) voor zijn subcutane toedieningsvorm van RoACTEMRA (tocilizumab) voor behandeling van matige tot ernstige actieve reumatoïde artritis (RA).

Nieuwe genetische aanwijzingen om reumatoïde artritis te 'genezen'

Een internationaal team van onderzoekers heeft meer dan 40 nieuwe gebieden in het DNA gevonden die het risico op reumatoïde artritis verhogen.
Dit werk is de grootste genetische studie die ooit uitgevoerd werd, met bijna 30.000 patiënten.

Subsidie toegekend aan nieuw medicijn voor reumatoïde artritis

Subsidie Zevende Kaderprogramma (FP7) toegekend aan “TA101 GOCLIN”: nieuw medicijn voor behandeling reumatoiÏde artritis toe te dienen met innovatieve micronaalden-patch-technologie – totale budget van 1,7M€; Nederlandse bedrijven Amspar en MicroCreate profiteren hiervan.

Otrexup werd door de FDA goedgekeurd voor reumatoïde artritis

Op 14 oktober 2013 heeft de Amerikaanse Food and Drug Administration Otrexup goedgekeurd ( methotrexaat ). Methotrexaat is zeker geen nieuw medicijn, maar Otrexup is een wegwerpbare auto-injector die één keer per week in één enkele dosis toegediend wordt en die ontworpen is voor het zelf toedienen.

Roken en overgewicht versnelt reumatoïde artritis

Bij mensen met reumafactoren in het bloed blijken roken en overgewicht belangrijke risicofactoren om uiteindelijk reumatoïde artritis te krijgen, zo blijkt uit onderzoek aan het Academisch Medisch Centrum van Amsterdam.