Medische artikels over reumatoïde artritis

Geneesmiddelenbewaking: cancerogeen risico van TNF-remmers

De TNF-remmers adalimumab (Humira®), etanercept (Enbrel®) en infliximab (Remicade®) worden o.a. gebruikt bij reumatoïde artritis. Het is goed bekend dat deze middelen het optreden van infecties bevorderen. Het Belgisch Centrum voor Geneesmiddelenbewaking ontving sedert de commercialisering van deze middelen ook meerdere meldingen van maligne aandoeningen optredend bij patiënten behandeld met een TNF-remmer.