Medische artikels over reumatoïde artritis

RA vaak te laat vastgesteld

Ook al is reumatoïde artritis geen typische vrouwenziekte, toch slaat deze aandoening drie keer meer toe bij vrouwen dan bij mannen.
Maar al te vaak wordt RA te laat opgespoord.
Nochtans kan een snelle diagnose de vooruitgang van de ziekte vertragen dankzij een aangepaste behandeling.

7 jaren 6 maanden geleden

Meting van fysieke activiteit en capaciteit

Recent of in het verleden werd bij jou een vorm van inflammatoire artritis (bv. reumatoïde artritis, ankyloserende spondylitis, psoriatrische artritis) vastgesteld. Ongetwijfeld ondervind je dagelijks het belang van optimale fysieke activiteit en (zuurstof)uithouding voor je gezondheid.
In het kader van een onderzoek om de kwaliteit van zorg te verbeteren, nodigen wij jou graag uit om anoniem jouw mening te geven over subjectieve en objectieve metingen van fysieke activiteit en capaciteit.

Hartelijk dank bij voorbaat voor de medewerking!

 

8 jaren 6 dagen geleden

Belang vroege behandeling RA

Het belang van vroege behandeling bij reumatoïde artritis staat als een paal boven water.
Tot recent was er in Vlaanderen jammer genoeg weinig over de behandelingsvertraging tussen het begin van de symptomen en de start van de behandeling geweten.
Uit onderzoeken blijkt dat er zo vlug mogelijk en liefst op verschilende niveaus moet worden ingegrepen.
Bewustwording van RA-symptomen moet in eerste instantie worden verhoogd.
Vandaar is geschikte educatie van alle mogelijke hulpverleners, artsen-verpleging-apothekers-kinesisten, uiterst belangrijk én moeten er bovendien middelen worden ontwikkeld voor de verbetering van RA-detectie.

 

8 jaren 6 dagen geleden

Betere resultaten bij vroege RA

Diederik De Cock behaalde eind 2015 zijn doctoraat aan de KU Leuven.
Volgens de conclusie van zijn thesis is aangetoond dat de resultaten beter zijn bij patiënten, waar de behandeling van de reumatoïde artritis in een vroege fase is gestart.

Jammer genoeg, zo blijkt volgens het onderzoek, zijn de actueel beschikbare prognostische factoren voor de behandelingskeuze niet betrouwbaar én bestaan er bij beginnende reumatoïde artritis vele intensieve behandelingsopties, waarvan de exacte inhoud nog lang niet gekend is...

 

8 jaren 1 maand geleden

Cardiovasculaire sterfte daalt bij reumatoïde artritis

Het risico op hart- en vaataandoeningen is dubbel zo groot bij patiënten met reumatoïde artritis.
Nochtans vermindert de cardiovasculaire sterfte, zo luidt een studie van de Mayo Clinic.

Een conclusie die men alleen maar kan toejuichen, ook al toont het onderzoek niet aan waarom de cardiale sterfte bij RA-patiënten daalt.

Tijdens een persconferentie op het congres van het American College of Rheumatology in San Francisco (november 2015) werden de inspanningen inzake preventie, vroege screening en de aanwinsten bij de behandeling van hartziekten als mogelijke verklaringen gezien.

Ook de betere controle van de ontstekingsverschijnselen dankzij een agressievere aanpak van reumatoïde artritis ligt waarschijnlijk mee aan de basis van deze positieve evolutie.

8 jaren 1 maand geleden