Medische artikels over reumatoïde artritis

Kinderreuma: Juveniele Idiopathische Artritis

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Juveniele idiopathische artritis (JIA) is een chronische gewrichtsontsteking bij kinderen. Naast de gewrichten kunnen ook inwendige organen en de ogen aangetast worden. De ziekte ontstaat doordat een ontregeld immuunsysteem lichaamseigen cellen en stoffen als lichaamsvreemd ziet. Het lichaam gaat dan antistoffen tegen de eigen weefsels vormen, wat een ontstekingsreactie uitlokt. Juveniele Idiopatische Artritis of JIA is de meest voorkomende vorm van kinderreuma. Meer dan 80 procent van alle kinderen met reuma hebben JIA. De overige 20 procent hebben een andere soort jeugdreuma. 

RoActembra nu beschikbaar onder de vorm van een voorgevulde injectiespuit

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Roche NV liet ons het volgende weten:

Beste mevrouw, in het verleden hebt u aangegeven dat u graag op de hoogte wenst gehouden te worden van de nieuwigheden betreffende onze producten. 

Wij delen u dan ook graag mee dat sinds 1 februari 2015 RoACTEMRA 162 mg beschikbaar is onder de vorm van een voorgevulde injectiespuit voor subcutane toediening. Deze nieuwe toedieningsvorm wordt terugbetaald voor de behandeling van matige tot ernstige reumatoïde artritis bij volwassen patiënten. 

Ontwikkelingen in de reumatologie om in de gaten te houden in 2015

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

(hier worden enkel die ontwikkelingen besproken die verband houden met reumatoïde artritis [red.])

Doeltreffendheid van nieuwe therapieën 

Het afgelopen jaar is er in de reumatologie belangrijke vooruitgang geboekt waarvan waarschijnlijk vele ontwikkelingen aan belang zullen winnen in 2015.

Veelbelovende therapeutische gegevens aangaande reumatoïde artritis 

De rol van Biomarkers in de Reumatologie

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Biomarkers(*) zijn chemische stoffen of componenten van het immuunsysteem die gebruikt kunnen worden om het niveau van ontsteking of ziekte aan te geven of het reactievermogen van een patiënt op een specifieke medicatie te definiëren. Enkele voorbeelden: biomarkers voor een hart-en vaatziekte zouden lipiden, cholesterol of bloeddruk kunnen zijn. Biomarkers voor schildklierziekte zouden schildklier functietesten zijn.